Sizes & Quantities - Jellystones

Sizes & Quantities - Jellystones

Size Size MM
SS6 2mm approx.
SS10 3mm approx.
SS16 4mm approx.
SS20 5mm approx.
SS30 6mm approx.

Standard Pack

Size New Standard Pack Old Standard Pack
SS6 2000 approx. 1000 approx.
SS10 2000 approx. 1000 approx.
SS16 2000 approx. 1000 approx.
SS20 2000 approx. 1000 approx.
SS30 400 approx. 200 approx.